Recent Posts

  • ผู้พิทักษ์ธรรมชาติ

    การรักษาธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสวยงามแล้วเป็นแบบธรรมชาติ ต้องอาศัยการดูแลของหน่วยพิทักษ์กรมป่าไม้ ที่คอย ดูแลรักษาต้นไม้และธรรมชาติรวมถึงสายน้ำลำธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันมีการทำลายธรรมชาติมากยิ่งขึ้น โดยการนำพื้นที่ของป่าไปทำธุรกิจที่เป็นประโยชน์อีกมากมาย การดูแลรักษาธรรมชาติคงจะพึงเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้อย่างเดียวอาจไม่พอ โดยประชาชนก็ยังมีส่วนช่วยรักษาธรรมชาติ เช่น เวลาไปเที่ยวหรือไปพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆก็สามารถช่วย ทิ้งขยะให้ถูกที่ก็มีส่วนช่วยในการรักษาธรรมชาติไม่มากก็น้อย เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้คอยให้บริการทั้งข้อมูลเกี่ยวกับป่าไม้ ในด้านต่างๆเช่นสัตว์ที่กำลังใกล้จะสูญพันธ์ หรือการเดินสำรวจป่า หรือการตั้งแคมป์กลางป่า และยังบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับ ผู้ที่ต้องการลงเล่นน้ำตกและจะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดและเพื่อป้องกันการเสียชีวิตควรฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้นั่นๆ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ยังมีหน้าที่คอยป้องกันการลักลอบตัดไม้ที่ผิดกฎหมาย เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงสวยอยู่เสมอ และยังป้องกันการล่าสัตว์สงวนแบบผิดกฎหมายอีกด้วย สำหรับบางพื้นที่แล้วยังมีการดูแลสัตว์ภายในป่าให้คงอยู่ตามแบบธรรมชาติ เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของป่า ยังมีสายน้ำลำธาร ที่สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงคำสอนของ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” รัชกาลที่๙. ที่ทรงดำริคิดค้น “โครงการฝายชะลอน้ำ”เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ชุมชื้นของป่าไม้ และทำให้สัตว์ป่าที่อยู่ได้โดยแบบธรรมชาติมีน้ำดื่มน้ำกินในการล่อเลี้ยงชีวิต และยังมีกิจกรรมดีๆอีกมากมายจากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้อาทิเช่น...

  • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย2

    การให้บริการรักษาความปลอดภัย ป้องกันเครื่องมืออุปกรณ์และสิ่งของ จำพวก ของใช้ ต่างๆภายในSupermarket และอุปกรณ์ภายในบ้านหรือสำนักงาน โดยจะมีผู้ว่าจ้างหรือหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย ติดต่อกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้ดูแลหรือบริการ คนภายในหรือนอกที่เข้ามาติดต่อ ทำธุระต่างๆ ให้เกิดความสุขสบาย ให้แก่ผู้ที่เข้ามาติดต่อสอบถาม หรือแม้กระทั่ง (Security) พนักงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รปภ. ยังทำหน้าที่คอยให้บริการด้านการจราจรไม่ให้เกิดความวุ่นวายและไม่ให้การจราจรติดขัด ยังสามารถค่อยช่วยเหลือ ขยับหรือเคลื่อนรถเพื่อให้รถของผู้ที่เข้ามาใช้บริการขับรถออกได้อย่างสะดวก ตามสถานที่อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเป็นจำนวนมากที่มีการว่าจ้าง (Security) คอยอำนวยความสะดวกและให้บริการด้าน รถ,การจราจร,ความปลอดภัยและทรัพย์สิน ทั้งผู้ที่เข้ามาใช้บริการและสินค้าภายในห้างสรรพสินค้า เป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียมากที่สุด และสำหรับตัวอาคารหรือห้างแล้ว ก็ควรจะมีกล้องวงจรปิด ติดเอาไว้ตามซอกหรือมุม...

  • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

    เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(Security) การบริการของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีหน้าที่ควบคุมดูแลความสงบเกี่ยวกับ สถานทีแต่ละสถานที ที่ได้ว่าจ้าง ให้ตรวจสอบดูแล้วความเรียบร้อยภายในองค์กร ซึ่งแต่ละสถานทีประกอบการโดยจะมีหลากหลายองค์กรและบริษัท ว่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยมีองค์กรยกตัวอย่างเช่น หมู่บ้านจัดสรร,ห้างหุ้นส่วนประกอบการ, BigC.Tesco Lotus,The Mall โรงแรม,ธนาคาร ฯลฯ เป็นต้น การบริการของเจ้าพนักงานความปลอดภัยนอกจากจะค่อยดูแลความสงบภายในองค์กร ยังมีหน้าที่ ตรวจเช็คป้องกันของสูญหาย จากการลักขโมย และยังมีหน้าที่ ตรวจตราคนเข้าออกภายในองค์กร นั่นๆโดยทำหน้าที่ ตรวจหรือเก็บบัตร ประชาชนหรือบัตรติดต่อสำหรับเข้ามาติดต่อภายในองค์กร การเข้าออกสำหรับบุคคลหรือยานพาหนะ ทางเจ้าหน้าที่ต้องจดหรือลงบันทึกประจำวัน เพื่อเป็นการลงบันทึกการเข้าออกภายในองค์กรเอาไว้ป้องกันเหตุที่เกิดความสูญเสีย เพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ อาวุธที่ใช้ในการติดต่อสือสารเกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(Security) ความมี...