Recent Posts

 • เจ้าหน้าที่ปกป้องชายแดน

  หน่วยรบพิทักษ์ชายแดนไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ,ภาคใต้ หรือตามแนวเขตชายแดนของประเทศไทย โดยมีชื่อเรียกว่า เหล่าทหารพราน. เหล่าทหารพรานมีหน้าที่คอยดูแลให้บริการความสงบสุข ต่อต้านกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายทุกรูปแบบ มีความกล้าหาญมีความอดทนสูง ในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็น3จังหวัดชายแดนใต้ที่มีกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอยสร้างความไม่สงบให้แก่ประเทศ หรือแม้กระทั่งตามแนวชายแดนเหล่าทหารพรานจะคอยสกัดหรือป้องกันการลักลอบในการลำเลียงขนส่งยาเสพติด หรือแม้กระทั่งสกัดจับกลุ่มผู้ลักลอบเข้ามาโดยผิดกฎหมาย และนำผู้ลักลอบกลับไปยังบ้านเกิดของพวกเขา การปฏิบัติหน้าที่และคอยบริการความสงบสุขแก่เหล่าประชาชนตามแนวชายแดน เหล่าหทารพรานมีการปฏิบัติหน้าที่ถึงแค่ 45 บริบูรณ์เท่านั่น การฝึกของเหล่าทหารพรานจะเข้มข้นมากกว่าเหล่าทหารบก,ทหารอากาศ,ทหารเรือ โดยมีโอกาสที่เหล่าทหารพรานจะมีโอกาสปะทะกับกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดีไม่ว่าจะเป็นใน3จังหวัดชายแดนใต้ หรือกลุ่มผู้ที่ลักลอบขนส่งยาเสพติดที่เข้ามาภายในประเทศไทยได้มากกว่า และคอยรักษาดูแลบริการเกี่ยวกับ เส้นทางสำหรับชาวเขาในประเทศไทยที่คอยอาศัยเส้นทางในใช้ขนส่งซื้อขายลำเลียงอาหาร อาชีพของเหล่าทหารพรานที่คอยดูแลความสงบตามแนวชายแดนเปรียบเสมือน กำแพงที่แข็งแกร่งตามแนวชายแดน ที่คอยรักษาความถูกต้องจะปฏิบัติหน้าที่ต่อต้านสกัดจับไม่ว่าจะเป็นการลักลอบเข้ามาในประเทศที่ผิดกฎหมาย,กลุ่มผู้ก่อการร้ายหรือกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดี แม้กระทั่งผู้ที่ก่อการไม่สงบ โดยจะมีเหล่าทหารพรานนี้แหละคอยป้องกัน ดูแลความถูกต้องตามแนวชายแดนประเทศไทย. ขอขอบคุณ.แหล่งข้อมูลต่างๆเพื่อให้สร้างบทความนี้ขึ้นมาครับ

 • หน้าที่เจ้าหน้าทีควบคุมน้ำ

  การบริการแจกจ่ายน้ำกินน้ำใช้ ปัจจุบันจะมีการดูแลควบคลุม จากกรมชลประทาน โดยควบคลุมทั้งด่านบำบัดน้ำเสีย หรือการดูแลคุณภาพของน้ำให้เกิดประโยชน์ในการอุปโภคและบริโภค น้ำคือหัวใจหลักของการดำรงชีวิต ซึ่งร่างกายของพวกเรานั่นต้องมีน้ำล่อเลี้ยงภายในร่างกาย เพราะร่างกายของคนเราถ้า ขาดน้ำ 2 -3 วันก็อาจทำให้เสียชีวิตได้ การบริการจากกรมชลประทาน จากผู้ที่ประสพภัยในเรื่องขาดแคลนน้ำ จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการแจกจ่ายน้ำเพื่อใช้ในยามเวลาที่เดือนร้อน เหตุที่เกิดมาจากภัยแล้ง และคอยควบคลุม ระดับน้ำในเขื่อนต่างๆให้เพียงพอกับการใช้น้ำในการอุปโภค หรือ บริโภค ให้เพียงพอแก่จำนวนประชาชนในประเทศไทยหรือเขตที่แต่ละหน่วยงานกำกับและดูแล รวมถึงบริการ การใช้น้ำในด้านการผลิตเกษตรกร และแก้ปัญหาจากภัยน้ำท่วม เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติให้เกิดผลที่สูงที่สุด การดูแลระดับน้ำในเขื่อนต่างๆเพื่อให้เพียงพอในการใช้อุปโภคและบริโภคสำหรับแก่ประชาชน ก็เป็นอีกบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นในการระบายน้ำจากเขื่อนออกมาให้ประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนจากปัญหาภัยแล้ง หรือแม้กระทั่งการกักเก็บน้ำที่เกินประมาณ เมื่อตอนที่น้ำมากหรือในฤดูฝนทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหรือน้ำล้นจากเขื่อน...

 • เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ขณะขับขี่ยานพาหนะ2

  โดยการที่ประชาชนให้บริการเกี่ยวกับการขนส่งสาธารณะ โดยคำนึงเรื่องเวลาและความสะดวกสบายในขณะใช้บริการ รวมถึงความปลอดภัยในการใช้บริการ ในชีวิตประจำวันของทุกคนมีเวลา ขณะใช้บริการของแต่ละคนเท่าๆกันโดยปรกติอยู่ ขึ้นอยู่กับความง่าย สะดวก และตรงกับเวลาที่ตัวเองได้กำหนดให้ไปถึงที่หมายหรือที่ทำงานได้ตรงเวลา ไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการ ด้าน รถไฟฟ้า,รถเมล์,รถทัวร์,รถแท้กซี่ ก็ล้วนแต่มีคิดค่าบริการที่แตกต่าง โดยการคิดค่าบริการก็จะแตกต่างกัน แต่ความสะดวกสบาย และ ความเร็วในการให้บริการโดยการส่งผู้ที่ใช้บริการให้ไปถึงที่หมาย ก็จะมีความแตกต่างกันอย่างมากเช่นกัน ในการใช้บริการรถสาธารณะ ก็ควรจะมีความใจเย็น เพราะการใช้บริการสาธารณะจะมีคนจำนวนไม่น้อยในแต่ละเที่ยว ก็ล้วนแต่อยากได้ความสงบ และการพักผ่อนในขณะการใช้บริการรถสาธารณะ อาทิเช่น รถทัวร์,รถเมล์ประจำทาง เป็นต้น หรือลดเสียงในการสนทนากับเพื่อน ที่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่นก่อให้เกิดความรำคาญ การใช้บริการรถประจำทาง จะเป็นการใช้บริการแบบ คนจำนวนมากและมีค่าบริการที่ถูก...

 • เจ้าหน้าที่ตำรวจ

  เจ้าหน้าที่ป้องกันภัย ที่มีชื่อเรียกว่าตำรวจ(Royal Thai Police) มีหน้าที่คอยปฏิบัติบริการความสงบสุขแก่ประชาชน และคอยจับกุม ปรามปรามผู้ที่ทำผิดกฎหมายมาดำเนินคดี และปกป้องความสงบสุขให้แก่ประชาชน การบริการด้านจราจร จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแล สัญญาณไฟจราจร รวมไปถึงการโบกให้บริการแก่ประชาชนเพื่อเป็นการลดการติดขัดทางถนนอีกด้วย และยังให้บริการคอยรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อไว้เป็นการดำเนินคดีในขั้นตอนต่อไป รวมไปถึงเรื่องการติดต่อของหายเช่น รถมอเตอร์ไซ เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และมีหน้าที่คอยระงับเหตุทะเลาะวิวาท การบริการให้ความสงบสุขแก่ประชาชน จะเป็นการตรวจตราบ้านเมือง และชุมชนต่างๆ ให้เกิดความสงบและเรียบร้อย โดยจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สายตรวจ คอยเป็นหูเป็นตาสอดส่องผู้ที่กระทำผิดกฎหมายเรื่องต่างๆด้วย ยังมีการติดต่อสื่อสาร หรือเบอร์โทรติดต่อภายในสำนักงานตำรวจ ที่มีไว้คอยบริการประชาชน แจ้งความเรื่องต่างๆหรือเรื่องร้องทุกข์ ให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นมาได้...

 • เจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคง

  ทหารมีหลากหลายหน่วยงานในปัจจุบัน โดยมีทั้งทหารอากาศ ทหารบก และทหารเรือ โดยแต่ละหน้าที่หรือการให้บริการประชาชนก็แตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยงาน และคอยอำนวยการบริการดูแลความสงบสุข ให้แก่ประชาชน โดยทหารบก(ทบ.)จะมีหน้าที่ แบ่งออกตามลำดับต่อไปนี้ 1.เหล่าทหารราบ 2.ทหารม้า โดยทหารม้าจะแบ่งออกไป 3 ประเภท คือ 2.1.ทหารม้ารถถัง 2.2.ทหารม้าลาดตระเวน2.3.ทหารม้าบรรทุกยานเกาะ เหล่าทหารบกจะแบ่งได้ทั้งหมด 17 เหล่า โดยรวมจากที่กล่าวมาแล้ว แต่ละหน้าที่การให้บริการเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐก็แตกต่างกันในแต่ละเหล่า เช่นกัน และมีชื่อเรียกแบบย่อของเหล่าทหารบก ว่า ทบ. ทหารอากาศ (ทอ.)โดยจะมีเหล่าทหารอากาศแบ่งเป็นเหล่าได้ทั้งหมด 25 เหล่าด้วยกัน...

 • ผู้พิทักษ์ธรรมชาติ

  การรักษาธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสวยงามแล้วเป็นแบบธรรมชาติ ต้องอาศัยการดูแลของหน่วยพิทักษ์กรมป่าไม้ ที่คอย ดูแลรักษาต้นไม้และธรรมชาติรวมถึงสายน้ำลำธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันมีการทำลายธรรมชาติมากยิ่งขึ้น โดยการนำพื้นที่ของป่าไปทำธุรกิจที่เป็นประโยชน์อีกมากมาย การดูแลรักษาธรรมชาติคงจะพึงเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้อย่างเดียวอาจไม่พอ โดยประชาชนก็ยังมีส่วนช่วยรักษาธรรมชาติ เช่น เวลาไปเที่ยวหรือไปพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆก็สามารถช่วย ทิ้งขยะให้ถูกที่ก็มีส่วนช่วยในการรักษาธรรมชาติไม่มากก็น้อย เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้คอยให้บริการทั้งข้อมูลเกี่ยวกับป่าไม้ ในด้านต่างๆเช่นสัตว์ที่กำลังใกล้จะสูญพันธ์ หรือการเดินสำรวจป่า หรือการตั้งแคมป์กลางป่า และยังบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับ ผู้ที่ต้องการลงเล่นน้ำตกและจะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดและเพื่อป้องกันการเสียชีวิตควรฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้นั่นๆ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ยังมีหน้าที่คอยป้องกันการลักลอบตัดไม้ที่ผิดกฎหมาย เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงสวยอยู่เสมอ และยังป้องกันการล่าสัตว์สงวนแบบผิดกฎหมายอีกด้วย สำหรับบางพื้นที่แล้วยังมีการดูแลสัตว์ภายในป่าให้คงอยู่ตามแบบธรรมชาติ เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของป่า ยังมีสายน้ำลำธาร ที่สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงคำสอนของ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” รัชกาลที่๙. ที่ทรงดำริคิดค้น “โครงการฝายชะลอน้ำ”เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ชุมชื้นของป่าไม้ และทำให้สัตว์ป่าที่อยู่ได้โดยแบบธรรมชาติมีน้ำดื่มน้ำกินในการล่อเลี้ยงชีวิต และยังมีกิจกรรมดีๆอีกมากมายจากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้อาทิเช่น...

 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย2

  การให้บริการรักษาความปลอดภัย ป้องกันเครื่องมืออุปกรณ์และสิ่งของ จำพวก ของใช้ ต่างๆภายในSupermarket และอุปกรณ์ภายในบ้านหรือสำนักงาน โดยจะมีผู้ว่าจ้างหรือหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย ติดต่อกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้ดูแลหรือบริการ คนภายในหรือนอกที่เข้ามาติดต่อ ทำธุระต่างๆ ให้เกิดความสุขสบาย ให้แก่ผู้ที่เข้ามาติดต่อสอบถาม หรือแม้กระทั่ง (Security) พนักงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รปภ. ยังทำหน้าที่คอยให้บริการด้านการจราจรไม่ให้เกิดความวุ่นวายและไม่ให้การจราจรติดขัด ยังสามารถค่อยช่วยเหลือ ขยับหรือเคลื่อนรถเพื่อให้รถของผู้ที่เข้ามาใช้บริการขับรถออกได้อย่างสะดวก ตามสถานที่อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเป็นจำนวนมากที่มีการว่าจ้าง (Security) คอยอำนวยความสะดวกและให้บริการด้าน รถ,การจราจร,ความปลอดภัยและทรัพย์สิน ทั้งผู้ที่เข้ามาใช้บริการและสินค้าภายในห้างสรรพสินค้า เป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียมากที่สุด และสำหรับตัวอาคารหรือห้างแล้ว ก็ควรจะมีกล้องวงจรปิด ติดเอาไว้ตามซอกหรือมุม...