Recent Posts

 • เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ขณะขับขี่ยานพาหนะ2

  โดยการที่ประชาชนให้บริการเกี่ยวกับการขนส่งสาธารณะ โดยคำนึงเรื่องเวลาและความสะดวกสบายในขณะใช้บริการ รวมถึงความปลอดภัยในการใช้บริการ ในชีวิตประจำวันของทุกคนมีเวลา ขณะใช้บริการของแต่ละคนเท่าๆกันโดยปรกติอยู่ ขึ้นอยู่กับความง่าย สะดวก และตรงกับเวลาที่ตัวเองได้กำหนดให้ไปถึงที่หมายหรือที่ทำงานได้ตรงเวลา ไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการ ด้าน รถไฟฟ้า,รถเมล์,รถทัวร์,รถแท้กซี่ ก็ล้วนแต่มีคิดค่าบริการที่แตกต่าง โดยการคิดค่าบริการก็จะแตกต่างกัน แต่ความสะดวกสบาย และ ความเร็วในการให้บริการโดยการส่งผู้ที่ใช้บริการให้ไปถึงที่หมาย ก็จะมีความแตกต่างกันอย่างมากเช่นกัน ในการใช้บริการรถสาธารณะ ก็ควรจะมีความใจเย็น เพราะการใช้บริการสาธารณะจะมีคนจำนวนไม่น้อยในแต่ละเที่ยว ก็ล้วนแต่อยากได้ความสงบ และการพักผ่อนในขณะการใช้บริการรถสาธารณะ อาทิเช่น รถทัวร์,รถเมล์ประจำทาง เป็นต้น หรือลดเสียงในการสนทนากับเพื่อน ที่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่นก่อให้เกิดความรำคาญ การใช้บริการรถประจำทาง จะเป็นการใช้บริการแบบ คนจำนวนมากและมีค่าบริการที่ถูก...

 • เจ้าหน้าที่ตำรวจ

  เจ้าหน้าที่ป้องกันภัย ที่มีชื่อเรียกว่าตำรวจ(Royal Thai Police) มีหน้าที่คอยปฏิบัติบริการความสงบสุขแก่ประชาชน และคอยจับกุม ปรามปรามผู้ที่ทำผิดกฎหมายมาดำเนินคดี และปกป้องความสงบสุขให้แก่ประชาชน การบริการด้านจราจร จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแล สัญญาณไฟจราจร รวมไปถึงการโบกให้บริการแก่ประชาชนเพื่อเป็นการลดการติดขัดทางถนนอีกด้วย และยังให้บริการคอยรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อไว้เป็นการดำเนินคดีในขั้นตอนต่อไป รวมไปถึงเรื่องการติดต่อของหายเช่น รถมอเตอร์ไซ เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และมีหน้าที่คอยระงับเหตุทะเลาะวิวาท การบริการให้ความสงบสุขแก่ประชาชน จะเป็นการตรวจตราบ้านเมือง และชุมชนต่างๆ ให้เกิดความสงบและเรียบร้อย โดยจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สายตรวจ คอยเป็นหูเป็นตาสอดส่องผู้ที่กระทำผิดกฎหมายเรื่องต่างๆด้วย ยังมีการติดต่อสื่อสาร หรือเบอร์โทรติดต่อภายในสำนักงานตำรวจ ที่มีไว้คอยบริการประชาชน แจ้งความเรื่องต่างๆหรือเรื่องร้องทุกข์ ให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นมาได้...

 • เจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคง

  ทหารมีหลากหลายหน่วยงานในปัจจุบัน โดยมีทั้งทหารอากาศ ทหารบก และทหารเรือ โดยแต่ละหน้าที่หรือการให้บริการประชาชนก็แตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยงาน และคอยอำนวยการบริการดูแลความสงบสุข ให้แก่ประชาชน โดยทหารบก(ทบ.)จะมีหน้าที่ แบ่งออกตามลำดับต่อไปนี้ 1.เหล่าทหารราบ 2.ทหารม้า โดยทหารม้าจะแบ่งออกไป 3 ประเภท คือ 2.1.ทหารม้ารถถัง 2.2.ทหารม้าลาดตระเวน2.3.ทหารม้าบรรทุกยานเกาะ เหล่าทหารบกจะแบ่งได้ทั้งหมด 17 เหล่า โดยรวมจากที่กล่าวมาแล้ว แต่ละหน้าที่การให้บริการเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐก็แตกต่างกันในแต่ละเหล่า เช่นกัน และมีชื่อเรียกแบบย่อของเหล่าทหารบก ว่า ทบ. ทหารอากาศ (ทอ.)โดยจะมีเหล่าทหารอากาศแบ่งเป็นเหล่าได้ทั้งหมด 25 เหล่าด้วยกัน...

 • ผู้พิทักษ์ธรรมชาติ

  การรักษาธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสวยงามแล้วเป็นแบบธรรมชาติ ต้องอาศัยการดูแลของหน่วยพิทักษ์กรมป่าไม้ ที่คอย ดูแลรักษาต้นไม้และธรรมชาติรวมถึงสายน้ำลำธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันมีการทำลายธรรมชาติมากยิ่งขึ้น โดยการนำพื้นที่ของป่าไปทำธุรกิจที่เป็นประโยชน์อีกมากมาย การดูแลรักษาธรรมชาติคงจะพึงเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้อย่างเดียวอาจไม่พอ โดยประชาชนก็ยังมีส่วนช่วยรักษาธรรมชาติ เช่น เวลาไปเที่ยวหรือไปพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆก็สามารถช่วย ทิ้งขยะให้ถูกที่ก็มีส่วนช่วยในการรักษาธรรมชาติไม่มากก็น้อย เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้คอยให้บริการทั้งข้อมูลเกี่ยวกับป่าไม้ ในด้านต่างๆเช่นสัตว์ที่กำลังใกล้จะสูญพันธ์ หรือการเดินสำรวจป่า หรือการตั้งแคมป์กลางป่า และยังบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับ ผู้ที่ต้องการลงเล่นน้ำตกและจะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดและเพื่อป้องกันการเสียชีวิตควรฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้นั่นๆ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ยังมีหน้าที่คอยป้องกันการลักลอบตัดไม้ที่ผิดกฎหมาย เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงสวยอยู่เสมอ และยังป้องกันการล่าสัตว์สงวนแบบผิดกฎหมายอีกด้วย สำหรับบางพื้นที่แล้วยังมีการดูแลสัตว์ภายในป่าให้คงอยู่ตามแบบธรรมชาติ เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของป่า ยังมีสายน้ำลำธาร ที่สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงคำสอนของ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” รัชกาลที่๙. ที่ทรงดำริคิดค้น “โครงการฝายชะลอน้ำ”เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ชุมชื้นของป่าไม้ และทำให้สัตว์ป่าที่อยู่ได้โดยแบบธรรมชาติมีน้ำดื่มน้ำกินในการล่อเลี้ยงชีวิต และยังมีกิจกรรมดีๆอีกมากมายจากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้อาทิเช่น...

 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย2

  การให้บริการรักษาความปลอดภัย ป้องกันเครื่องมืออุปกรณ์และสิ่งของ จำพวก ของใช้ ต่างๆภายในSupermarket และอุปกรณ์ภายในบ้านหรือสำนักงาน โดยจะมีผู้ว่าจ้างหรือหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย ติดต่อกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้ดูแลหรือบริการ คนภายในหรือนอกที่เข้ามาติดต่อ ทำธุระต่างๆ ให้เกิดความสุขสบาย ให้แก่ผู้ที่เข้ามาติดต่อสอบถาม หรือแม้กระทั่ง (Security) พนักงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รปภ. ยังทำหน้าที่คอยให้บริการด้านการจราจรไม่ให้เกิดความวุ่นวายและไม่ให้การจราจรติดขัด ยังสามารถค่อยช่วยเหลือ ขยับหรือเคลื่อนรถเพื่อให้รถของผู้ที่เข้ามาใช้บริการขับรถออกได้อย่างสะดวก ตามสถานที่อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเป็นจำนวนมากที่มีการว่าจ้าง (Security) คอยอำนวยความสะดวกและให้บริการด้าน รถ,การจราจร,ความปลอดภัยและทรัพย์สิน ทั้งผู้ที่เข้ามาใช้บริการและสินค้าภายในห้างสรรพสินค้า เป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียมากที่สุด และสำหรับตัวอาคารหรือห้างแล้ว ก็ควรจะมีกล้องวงจรปิด ติดเอาไว้ตามซอกหรือมุม...

 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(Security) การบริการของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีหน้าที่ควบคุมดูแลความสงบเกี่ยวกับ สถานทีแต่ละสถานที ที่ได้ว่าจ้าง ให้ตรวจสอบดูแล้วความเรียบร้อยภายในองค์กร ซึ่งแต่ละสถานทีประกอบการโดยจะมีหลากหลายองค์กรและบริษัท ว่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยมีองค์กรยกตัวอย่างเช่น หมู่บ้านจัดสรร,ห้างหุ้นส่วนประกอบการ, BigC.Tesco Lotus,The Mall โรงแรม,ธนาคาร ฯลฯ เป็นต้น การบริการของเจ้าพนักงานความปลอดภัยนอกจากจะค่อยดูแลความสงบภายในองค์กร ยังมีหน้าที่ ตรวจเช็คป้องกันของสูญหาย จากการลักขโมย และยังมีหน้าที่ ตรวจตราคนเข้าออกภายในองค์กร นั่นๆโดยทำหน้าที่ ตรวจหรือเก็บบัตร ประชาชนหรือบัตรติดต่อสำหรับเข้ามาติดต่อภายในองค์กร การเข้าออกสำหรับบุคคลหรือยานพาหนะ ทางเจ้าหน้าที่ต้องจดหรือลงบันทึกประจำวัน เพื่อเป็นการลงบันทึกการเข้าออกภายในองค์กรเอาไว้ป้องกันเหตุที่เกิดความสูญเสีย เพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ อาวุธที่ใช้ในการติดต่อสือสารเกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(Security) ความมี...