Category: หน้าที่การให้บริการ เจ้าหน้าที่ต่างๆ

 • เจ้าหน้าที่ดับเพลิง

  การให้บริการของพนักงานดับเพลิง คือการควบคุมความปลอดภัยด้านทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจากอัคคีภัย(ไฟไหม้) ที่เกิดจากเหตุที่ไม่คาดคิดหรือเหตุเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรแม้กระทั่งเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ที่ทำให้ป่าจำนวนไม่น้อยเกิดความเสียหายได้ การปฎิบัติการของพนักงานดับเพลิง จะมีการซ้อมอยู่สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันเหตุได้ถูกต้องและมีความปลอดภัยสำหรับพนักงานดับเพลิง และป้องกันการเสียหายให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ มีการตระเวนให้ความรู้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการหลากหลายองค์กร เพื่อให้ดับไฟที่ยังไม่ลุกขึ้นรุนแรงได้ทันท่วงที่ พนักงานดับเพลิงไม่ใช่ทำหน้าที่แค่ดับเพลิงแค่นั่น โดยจะมีงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเช่นเมื่อเกิดภัยแล้งก็จะมีหน้าที่คอยให้บริการนำน้ำขึ้นรถไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดือดร้อนและตามอำเภอหรือตำบลที่อยู่นอกเมือง โดย สารหรือส่วนผสมแต่ละชนิดที่อยู่ภายในถังดับเพลิงที่มีอยู่แทบจะทุกตึกจะ มีส่วนผสมที่แตกต่างกันออกไป เช่น เนื้อโฟม,น้ำ,ผงเคมีแห้ง,คาร์บอนไดออกไซด์และ ฮาโลตรอน. การนำถังไปใช้ดับไฟแต่ละหน้าที่มากหรือน้อยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรได้รับการอบรมหรือความรู้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเรียบร้อยแล้ว ถ้าเราสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้ถูกต้องยังป้องกันการเสียหายทรัพย์สินของบริษัท และชีวิตของคนภายในบริษัทได้อีกด้วย การบริการของพนักงานหน่วยรบกับอัคคีภัย จะสามารถให้บริการประชาชนตลอดทั้ง 24ชม. โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องหรือคอยปฎิบัติหน้าที่โดยหมุนเวียนกันไป การป้องกันภัยไม่ใช้แค่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเพียงอาชีพเดียว หากพวกเราช่วยกันป้องกันหรือดับไฟได้ทันท่วงที่ก็จะสามารถป้องกันการศูนย์เสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้.

 • เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ขณะขับขี่ยานพาหนะ

  การให้บริการรถแท็กซี่ เป็นการให้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการนั่งรถส่วนตัวและถึงที่หมายรวดเร็วกว่ารถประจำทางทั่วไป แต่การคิดค่าบริการจะมีการเก็บค่าใช้บริการมากกว่า รถประจำทางทั่วไป และมีการเรียกรถจากศูนย์ที่คอยให้บริการในการติดต่อ ให้มารับตามสถานที่ ที่ผู้ใช้บริการนัดหมาย และควรใช้บริการสำหรับศูนย์บริการที่มีความปลอดภัย เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอันตรายได้ การขึ้นแท้กซี่ (TAXI) โดยอันดับแรกต้อง มองเห็นใบประกอบอาชีพ และ จดจำทะเบียนต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันอีกขั้นหนึ่ง ปัจจุบันมี บริการรถแท้กซี่ให้เช่าและ มีรถเป็นของต้นเอง ซึ่งรถของผู้ประกอบการจะมี หลักฐานสำคัญสำหรับ ศูนย์บริการต่างๆ เพื่อเป็นการติดต่อกับเจ้าของรถคันนั่นๆโดยตรง การให้บริการแท้กซี่บางรายอาจต้องคิดคำนึงเส้นทาง เพราะเนื่องจากบางรายอาจจะลักไก่ พาขับอ้อมเส้นทางทำให้ศูนย์เสีย เงินมากกว่าเดิมที่เราเคยนั่งแบบปรกติ สำหรับการให้บริการแท้กซี่แล้ว บางผู้ประกอบการขับ เฉพาะในจังหวัดหรือในเขตที่ตัวเองตั้งไว้ แต่บางราย...

 • เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำ

  เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำ โดยเป็นหน้าที่การให้บริการ ด้านความปลอดภัยแก่ชีวิต สำหรับผู้ที่นั่งมาบนเรือโดยสาร และคอยดูแลความปลอดภัยด้านภัยธรรมชาติ คอยเตือนหรือป้องกัน เมื่อมีเหตุที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อเป็นการรักษาชีวิต ให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติได้ และยังคอยให้คำปรึกษาสำหรับนักท่องเที่ยว สำหรับจุดที่เป็นอันตรายและห้ามไม่ให้ นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในจุดที่อันตราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำปัจจุบันจะเป็นการอาสาสมัคร ด้วยมีจิตใจด้านการอาสาและชอบการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และการที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยกู้ภัยทางน้ำ จะต้องมีการฝึกฝนอย่างชำนาญ และมีร่างกายที่สมบูรณ์ ทนสภาวะแรงกดดันของน้ำได้เป็นอย่างดี เพราะอาชีพเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำมีความเสี่ยงมากเช่นกัน ในการดำดิ่งลงไปในน้ำที่เย็นและบางครั้งอาจมีแสงไฟเพียงเล็กน้อยในการปฎิบัติหน้าที่แต่ละครั้ง การปฎิบัติหน้าที่ คอยบริการช่วยเหลือด้านความปลอดภัย อย่างเช่น การค้นหาผู้รอดชีวิตเมื่อเกิดเรือสำราญชนหรือจม ลงใต้ทะเล หรือแม้กระทั่ง ต้องค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุเครื่องบินตกลงในทะเล ในหลายๆครั้งที่เป็นข่าว และการค้นหาอย่างเป็นมืออาชีพ และมีความอดทนสูงในการทนสภาวะ แดดร้อนจัด...

 • เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ขณะขับขี่ยานพาหนะ4

  การบริการการขนส่ง ภายในประเทศที่คอยบริการอำนวยความสะดวก แก่ประชาชน ที่มีชื่อว่ารถประจำทาง(Bus)หรือเรียกกันภาษาบ้านๆว่ารถเมล์ โดยรถโดยสารหรือรถประจำทาง จะเป็นการให้บริการการขนส่งผู้โดยสาร ระหว่าง อำเภอ,ต่างจังหวัด เป็นต้น รถเมล์จะมีการขนส่งภายในอำเภอ หรือ ภายในตัวเมืองของจังหวัดนั่นๆ โดยมีการคิดค่าบริการในราคาที่ประหยัด แต่อาจจะมีเวลาระยะในการเดินทางเนื่องจากการที่รถเมล์ จะมีเส้นทางกำหนดในการเดินรถ หรือที่เรียกกันว่า จอดตามป้ายนั่นเอง โดยการให้บริการคอยอำนวยความสะดวก และคิดค่าบริการในราคาที่ประหยัด เนื่องจากปัจจุบันมีปัณหาการใช้การจราจร อย่างหนาแน่น บางเวลาอาจเกิดอาการติดขัดทางท้องถนน โดยจะมีเวลานานมากกว่าปรกติในการกำหนดระยะเวลา ควรผื่อเวลาในการเดินทาง ในทางด้านทางขนส่งระหว่างจังหวัด จะมีที่ชื่อเรียกกันว่า (บขส.) บริษัท ขนส่ง โดยมีการแบ่งออกเส้นทางลงเหนือ...

 • เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ขณะขับขี่ยานพาหนะ5

  การใช้บริการรถตู้สาธารณะ โดยยุคสมัยปัจจุบัน มีการเปิดใช้บริการรถตู้สาธารณะเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือก ที่ให้ผู้ที่ใช้บริการได้มีทางเลือกนอกจาก รถทัวร์หรือรถประจำทางต่างๆ ได้มานั่งรถตู้ในการเดินทาง ข้ามจังหวัด หรือ เดินทางภายใน จังหวัด และด้วยรถตู้มีขนาดเล็กมากกว่ารถทัวร์และรถบัส สามารถวิ่งได้ไวกว่ารถประจำทางทั่วไป บางทีในการใช้บริการรถตู้สาธารณะ ในการใช้บริการอาจขับแคบ ไม่กว้างและสะดวกเท่า รถเมล์ หรือ รถประจำทางทั่วไป โดยปัจจุบันมีรถตู้คอยให้บริการในจังหวัดมาที่สุดคือ จังหวัด กรุงเทพมหานครฯ กรุงเทพฯเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประชากร หนาแน่มาก และการใช้บริการเกี่ยวกับรถสาธารณะ จึงเป็นเรื่องที่ปรกติที่ บางคนสะดวกชอบนั่งรถเมล์ รถประจำทาง แต่บางคน อาจจะสะดวกนั่งรถตู้ปรับอากาศ โดยการให้บริการรถตู้สาธารณะในการรับส่งผู้ใช้บริการ...

 • เจ้าหน้าที่ปกป้องชายแดน

  หน่วยรบพิทักษ์ชายแดนไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ,ภาคใต้ หรือตามแนวเขตชายแดนของประเทศไทย โดยมีชื่อเรียกว่า เหล่าทหารพราน. เหล่าทหารพรานมีหน้าที่คอยดูแลให้บริการความสงบสุข ต่อต้านกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายทุกรูปแบบ มีความกล้าหาญมีความอดทนสูง ในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็น3จังหวัดชายแดนใต้ที่มีกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอยสร้างความไม่สงบให้แก่ประเทศ หรือแม้กระทั่งตามแนวชายแดนเหล่าทหารพรานจะคอยสกัดหรือป้องกันการลักลอบในการลำเลียงขนส่งยาเสพติด หรือแม้กระทั่งสกัดจับกลุ่มผู้ลักลอบเข้ามาโดยผิดกฎหมาย และนำผู้ลักลอบกลับไปยังบ้านเกิดของพวกเขา การปฏิบัติหน้าที่และคอยบริการความสงบสุขแก่เหล่าประชาชนตามแนวชายแดน เหล่าหทารพรานมีการปฏิบัติหน้าที่ถึงแค่ 45 บริบูรณ์เท่านั่น การฝึกของเหล่าทหารพรานจะเข้มข้นมากกว่าเหล่าทหารบก,ทหารอากาศ,ทหารเรือ โดยมีโอกาสที่เหล่าทหารพรานจะมีโอกาสปะทะกับกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดีไม่ว่าจะเป็นใน3จังหวัดชายแดนใต้ หรือกลุ่มผู้ที่ลักลอบขนส่งยาเสพติดที่เข้ามาภายในประเทศไทยได้มากกว่า และคอยรักษาดูแลบริการเกี่ยวกับ เส้นทางสำหรับชาวเขาในประเทศไทยที่คอยอาศัยเส้นทางในใช้ขนส่งซื้อขายลำเลียงอาหาร อาชีพของเหล่าทหารพรานที่คอยดูแลความสงบตามแนวชายแดนเปรียบเสมือน กำแพงที่แข็งแกร่งตามแนวชายแดน ที่คอยรักษาความถูกต้องจะปฏิบัติหน้าที่ต่อต้านสกัดจับไม่ว่าจะเป็นการลักลอบเข้ามาในประเทศที่ผิดกฎหมาย,กลุ่มผู้ก่อการร้ายหรือกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดี แม้กระทั่งผู้ที่ก่อการไม่สงบ โดยจะมีเหล่าทหารพรานนี้แหละคอยป้องกัน ดูแลความถูกต้องตามแนวชายแดนประเทศไทย. ขอขอบคุณ.แหล่งข้อมูลต่างๆเพื่อให้สร้างบทความนี้ขึ้นมาครับ

 • หน้าที่เจ้าหน้าทีควบคุมน้ำ

  การบริการแจกจ่ายน้ำกินน้ำใช้ ปัจจุบันจะมีการดูแลควบคลุม จากกรมชลประทาน โดยควบคลุมทั้งด่านบำบัดน้ำเสีย หรือการดูแลคุณภาพของน้ำให้เกิดประโยชน์ในการอุปโภคและบริโภค น้ำคือหัวใจหลักของการดำรงชีวิต ซึ่งร่างกายของพวกเรานั่นต้องมีน้ำล่อเลี้ยงภายในร่างกาย เพราะร่างกายของคนเราถ้า ขาดน้ำ 2 -3 วันก็อาจทำให้เสียชีวิตได้ การบริการจากกรมชลประทาน จากผู้ที่ประสพภัยในเรื่องขาดแคลนน้ำ จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการแจกจ่ายน้ำเพื่อใช้ในยามเวลาที่เดือนร้อน เหตุที่เกิดมาจากภัยแล้ง และคอยควบคลุม ระดับน้ำในเขื่อนต่างๆให้เพียงพอกับการใช้น้ำในการอุปโภค หรือ บริโภค ให้เพียงพอแก่จำนวนประชาชนในประเทศไทยหรือเขตที่แต่ละหน่วยงานกำกับและดูแล รวมถึงบริการ การใช้น้ำในด้านการผลิตเกษตรกร และแก้ปัญหาจากภัยน้ำท่วม เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติให้เกิดผลที่สูงที่สุด การดูแลระดับน้ำในเขื่อนต่างๆเพื่อให้เพียงพอในการใช้อุปโภคและบริโภคสำหรับแก่ประชาชน ก็เป็นอีกบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นในการระบายน้ำจากเขื่อนออกมาให้ประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนจากปัญหาภัยแล้ง หรือแม้กระทั่งการกักเก็บน้ำที่เกินประมาณ เมื่อตอนที่น้ำมากหรือในฤดูฝนทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหรือน้ำล้นจากเขื่อน...