เจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคง

ทหารมีหลากหลายหน่วยงานในปัจจุบัน โดยมีทั้งทหารอากาศ ทหารบก และทหารเรือ โดยแต่ละหน้าที่หรือการให้บริการประชาชนก็แตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยงาน และคอยอำนวยการบริการดูแลความสงบสุข ให้แก่ประชาชน
โดยทหารบก(ทบ.)จะมีหน้าที่ แบ่งออกตามลำดับต่อไปนี้ 1.เหล่าทหารราบ 2.ทหารม้า โดยทหารม้าจะแบ่งออกไป 3 ประเภท คือ 2.1.ทหารม้ารถถัง 2.2.ทหารม้าลาดตระเวน2.3.ทหารม้าบรรทุกยานเกาะ เหล่าทหารบกจะแบ่งได้ทั้งหมด 17 เหล่า โดยรวมจากที่กล่าวมาแล้ว แต่ละหน้าที่การให้บริการเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐก็แตกต่างกันในแต่ละเหล่า เช่นกัน และมีชื่อเรียกแบบย่อของเหล่าทหารบก ว่า ทบ.
ทหารอากาศ (ทอ.)โดยจะมีเหล่าทหารอากาศแบ่งเป็นเหล่าได้ทั้งหมด 25 เหล่าด้วยกัน และค่อยปฏิบัติหน้าที่ด้านการสื่อสารเกี่ยวกับบนอากาศติดต่อสื่อสารกับนักบินเพื่อแจ้งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ คอยดูสภาพอากาศและรายงานผู้บังคับบัญชาในแต่ละพื้นที่ และทหารอากาศยังมีกรมแพทย์อากาศที่คอยดูแลบริการเกี่ยวกับสุขภาพ สวัสดิ์การของเหล่าทหารอากาศอีกด้วย ที่กล่าวมาคือบางเหล่าบางหน้าที่ของทหารอากาศเท่านั่น.
ทหารเรือจะแบ่งออกเป็นพรรค ซึ่งการจัดการและการปฏิบัติหน้าที่และคอยให้บริการเกี่ยวกับหน่วยงานจะแบ่งออกไปในแต่ละหน้าที่คือ [1].พรรคนาวิก(นว.) จะมีทั้งหมด 10เหล่า [2].พรรคกลิน(กล.) จะมีทั้งหมด 2 เหล่า [3].พรรคนาวิกโยธิน(นย.) จะมีทั้งหมด 4เหล่า
[4].พรรคพิเศษ(พศ.) จะมีทั้งหมด 8เหล่า
ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก วิกิพีเดีย และ Fcsorm.dyndns.org .
ถ้าสนใจหรืออนาคตอยากเป็นทหารอากาศ ควรศึกษาหาข้อมูลให้ละเอียดไม่ว่าจะเป็นทหารอากาศหรือทหารบกและทหารเรือก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากทาง เว็ปไซด์ต่างๆได้ ในเว็ปไซด์มีคำแนะนำหรือบอกเล่าและคำแนะนำดีๆคอยให้บริการ สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นทหาร

Leave a Reply