เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย2

การให้บริการรักษาความปลอดภัย ป้องกันเครื่องมืออุปกรณ์และสิ่งของ จำพวก ของใช้ ต่างๆภายในSupermarket และอุปกรณ์ภายในบ้านหรือสำนักงาน โดยจะมีผู้ว่าจ้างหรือหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย ติดต่อกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้ดูแลหรือบริการ คนภายในหรือนอกที่เข้ามาติดต่อ ทำธุระต่างๆ ให้เกิดความสุขสบาย ให้แก่ผู้ที่เข้ามาติดต่อสอบถาม หรือแม้กระทั่ง (Security) พนักงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รปภ. ยังทำหน้าที่คอยให้บริการด้านการจราจรไม่ให้เกิดความวุ่นวายและไม่ให้การจราจรติดขัด ยังสามารถค่อยช่วยเหลือ ขยับหรือเคลื่อนรถเพื่อให้รถของผู้ที่เข้ามาใช้บริการขับรถออกได้อย่างสะดวก
ตามสถานที่อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเป็นจำนวนมากที่มีการว่าจ้าง (Security) คอยอำนวยความสะดวกและให้บริการด้าน รถ,การจราจร,ความปลอดภัยและทรัพย์สิน ทั้งผู้ที่เข้ามาใช้บริการและสินค้าภายในห้างสรรพสินค้า
เป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียมากที่สุด และสำหรับตัวอาคารหรือห้างแล้ว ก็ควรจะมีกล้องวงจรปิด ติดเอาไว้ตามซอกหรือมุม ในปัจจุบันมีการลักเล็กขโมยน้อยเกิดขึ้นแทบทุกวัน ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยเป็น หูเป็นตา หรือตรวจค้นการเข้าออกของพนักงานในขณะที่กำลังปฎิบัติหน้าที่อยู่ และควรมี วิทยุสื่อสารที่มีคุณภาพเอาไว้ในมือหรือมีติดตัวไว้ตลอด เพื่อให้ง่ายต่อการแจ้งเรื่องให้รวดเร็วและตามเหตุการณ์ได้ทันท่วงที่
ไม่ว่าจะเป็นการเรียกว่า ยาม หรือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รปภ. ก็ล้วนแต่มีจุดประสงค์เหมือนกันนั่นก็คือ คอยดูแลความสงบเรียบร้อย และยังสามารถนำข้อมูลที่บันทึกในประจำวันของพนักงานหรือการลงบันทึกการเข้าออกของรถยนต์ ไว้เพื่อเป็นเบาะแส ให้การดำเนินการสำหรับเจ้าหน้าที่เป็นไปได้ง่ายขึ้น.

Leave a Reply