เจ้าหน้าที่ปกป้องชายแดน

หน่วยรบพิทักษ์ชายแดนไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ,ภาคใต้ หรือตามแนวเขตชายแดนของประเทศไทย โดยมีชื่อเรียกว่า เหล่าทหารพราน.
เหล่าทหารพรานมีหน้าที่คอยดูแลให้บริการความสงบสุข ต่อต้านกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายทุกรูปแบบ มีความกล้าหาญมีความอดทนสูง ในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็น3จังหวัดชายแดนใต้ที่มีกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอยสร้างความไม่สงบให้แก่ประเทศ หรือแม้กระทั่งตามแนวชายแดนเหล่าทหารพรานจะคอยสกัดหรือป้องกันการลักลอบในการลำเลียงขนส่งยาเสพติด หรือแม้กระทั่งสกัดจับกลุ่มผู้ลักลอบเข้ามาโดยผิดกฎหมาย และนำผู้ลักลอบกลับไปยังบ้านเกิดของพวกเขา การปฏิบัติหน้าที่และคอยบริการความสงบสุขแก่เหล่าประชาชนตามแนวชายแดน
เหล่าหทารพรานมีการปฏิบัติหน้าที่ถึงแค่ 45 บริบูรณ์เท่านั่น
การฝึกของเหล่าทหารพรานจะเข้มข้นมากกว่าเหล่าทหารบก,ทหารอากาศ,ทหารเรือ โดยมีโอกาสที่เหล่าทหารพรานจะมีโอกาสปะทะกับกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดีไม่ว่าจะเป็นใน3จังหวัดชายแดนใต้ หรือกลุ่มผู้ที่ลักลอบขนส่งยาเสพติดที่เข้ามาภายในประเทศไทยได้มากกว่า และคอยรักษาดูแลบริการเกี่ยวกับ เส้นทางสำหรับชาวเขาในประเทศไทยที่คอยอาศัยเส้นทางในใช้ขนส่งซื้อขายลำเลียงอาหาร
อาชีพของเหล่าทหารพรานที่คอยดูแลความสงบตามแนวชายแดนเปรียบเสมือน กำแพงที่แข็งแกร่งตามแนวชายแดน ที่คอยรักษาความถูกต้องจะปฏิบัติหน้าที่ต่อต้านสกัดจับไม่ว่าจะเป็นการลักลอบเข้ามาในประเทศที่ผิดกฎหมาย,กลุ่มผู้ก่อการร้ายหรือกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดี แม้กระทั่งผู้ที่ก่อการไม่สงบ โดยจะมีเหล่าทหารพรานนี้แหละคอยป้องกัน ดูแลความถูกต้องตามแนวชายแดนประเทศไทย.
ขอขอบคุณ.แหล่งข้อมูลต่างๆเพื่อให้สร้างบทความนี้ขึ้นมาครับ

Leave a Reply