เจ้าหน้าที่ตำรวจ

เจ้าหน้าที่ป้องกันภัย ที่มีชื่อเรียกว่าตำรวจ(Royal Thai Police) มีหน้าที่คอยปฏิบัติบริการความสงบสุขแก่ประชาชน และคอยจับกุม ปรามปรามผู้ที่ทำผิดกฎหมายมาดำเนินคดี และปกป้องความสงบสุขให้แก่ประชาชน การบริการด้านจราจร จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแล สัญญาณไฟจราจร รวมไปถึงการโบกให้บริการแก่ประชาชนเพื่อเป็นการลดการติดขัดทางถนนอีกด้วย และยังให้บริการคอยรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อไว้เป็นการดำเนินคดีในขั้นตอนต่อไป รวมไปถึงเรื่องการติดต่อของหายเช่น รถมอเตอร์ไซ เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และมีหน้าที่คอยระงับเหตุทะเลาะวิวาท
การบริการให้ความสงบสุขแก่ประชาชน จะเป็นการตรวจตราบ้านเมือง และชุมชนต่างๆ ให้เกิดความสงบและเรียบร้อย โดยจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สายตรวจ คอยเป็นหูเป็นตาสอดส่องผู้ที่กระทำผิดกฎหมายเรื่องต่างๆด้วย
ยังมีการติดต่อสื่อสาร หรือเบอร์โทรติดต่อภายในสำนักงานตำรวจ ที่มีไว้คอยบริการประชาชน แจ้งความเรื่องต่างๆหรือเรื่องร้องทุกข์ ให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นมาได้ และการบริการความห่วงใยในการขับขี่ ยานพาหนะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้ง ผู้ขับขี่และประชาชน ในการกำจัดความเร็วและการตั้งด้านเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน อีกด้วย โดยมีการรณรงค์ อาทิเช่น เรื่องการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย,เมาไม่ขับ,การปรามปราบยาเสพติด เป็นต้น เพื่อเป็นการป้องกันการเสียชีวิต และ ยังเป็นการมองเห็นคุณค่าของเยาวชนประเทศไทยให้เติบโตมาเป็นคนดีในสังคมโดยปราศจากภัยยาเสพติด และไม่ค้าขายยาเสพติด เป็นการป้องกันด้านการก่อเหตุการปล้นชิงทรัพย์ และ อาชญากรรมต่างๆ ได้อีกด้วย

Leave a Reply