เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ขณะขับขี่ยานพาหนะ4

การบริการการขนส่ง ภายในประเทศที่คอยบริการอำนวยความสะดวก แก่ประชาชน ที่มีชื่อว่ารถประจำทาง(Bus)หรือเรียกกันภาษาบ้านๆว่ารถเมล์ โดยรถโดยสารหรือรถประจำทาง จะเป็นการให้บริการการขนส่งผู้โดยสาร ระหว่าง อำเภอ,ต่างจังหวัด เป็นต้น รถเมล์จะมีการขนส่งภายในอำเภอ หรือ ภายในตัวเมืองของจังหวัดนั่นๆ โดยมีการคิดค่าบริการในราคาที่ประหยัด แต่อาจจะมีเวลาระยะในการเดินทางเนื่องจากการที่รถเมล์ จะมีเส้นทางกำหนดในการเดินรถ หรือที่เรียกกันว่า จอดตามป้ายนั่นเอง
โดยการให้บริการคอยอำนวยความสะดวก และคิดค่าบริการในราคาที่ประหยัด เนื่องจากปัจจุบันมีปัณหาการใช้การจราจร อย่างหนาแน่น บางเวลาอาจเกิดอาการติดขัดทางท้องถนน โดยจะมีเวลานานมากกว่าปรกติในการกำหนดระยะเวลา ควรผื่อเวลาในการเดินทาง
ในทางด้านทางขนส่งระหว่างจังหวัด จะมีที่ชื่อเรียกกันว่า (บขส.) บริษัท ขนส่ง โดยมีการแบ่งออกเส้นทางลงเหนือ ขึ้นใต้ ออกภาคอีสาน โดยมีรถโดยสารคอยให้อำนวยความสะดวก แก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ บางบริษัทในการขนส่ง มีการแจกรางวัลสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการรถโดยสารแต่ละรอบนั่นๆ และ เกือบทุกๆบริษัท จะคอยมีน้ำและขนมปังเอาไว้บริการให้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการขนส่งในรถประจำทาง บางรถประจำทางยังมีห้องน้ำฉุกเฉินเอาไว้ให้บริการสำหรับผู้ที่มีเหตุจำเป็นจริงๆให้เข้าไปใช้บริการอีกด้วย(ห้องน้ำบนรถ)
การให้บริการสำหรับการขนส่งยังมี การให้บริการ อาทิเช่น รถด่วนพิเศษ(ใช้เวลาเดินทางไวกว่าปรกติ)และการให้บริการด้านความสะดวกสบายโดยปัจจุบันมีเบาะนวดเอาไว้คอยให้บริการอีกเช่นกัน.

Leave a Reply