เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ขณะขับขี่ยานพาหนะ3

การให้บริการรถไฟฟ้า ภายในประเทศไทยตอนนี้มีให้ บริการอยู่ จังหวัดเดียว ที่กรุงเทพมหานครฯ โดยเปิดให้บริการ วันที่ 5 ธันวาคม 2542 .โดยเส้นทาง รวมทั้งสิ้นอย่างน้อย 36 สถานี นอกเหนือจากการให้บริการด้านการขนส่ง ทางรถยนต์แล้ว ยังมีการให้บริการทางด้านรถไฟฟ้า รวมถึงราคาแต่ละป้ายหรือสถานีก็มีความแตกต่างกันออกไป เป็นการให้บริการความสะดวก อาทิเช่นหนีปัญหา รถติด และยังมีการเดินทางที่รวดเร็วกว่ารถให้บริการทั่วไป แถมยังมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการดูแลความสงบเรียบร้อย และด้วยแผนการติดตั้งวงจร กล้องวงจรปิด ที่ทันสมัย รวมทั้งยังมีเครื่องตรวจจับ อาวุธ ต่างๆก่อนเข้าภายในสถานีหรือตัวรถไฟฟ้านั่นเอง
ด้านการให้บริการรถไฟฟ้า เป็นการบริการด้วย เครื่องจักรกลที่ทันสมัย และการใช้บริการด้านต่างๆมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการซื้อบัตรสำหรับตามสถานนีต่าง โดยการซื้อกับเครื่องได้โดยอัตโนมัติที่มีชื่อเครื่องว่า เครื่องจำหน่าวยตั๋ว สำหรับผู้ที่ไม่ชอบการจราจรที่ติดขัดบนถนนและหลีกเลี่ยงสภาวะมลพิษตามท้อง
ถนน เวลาก่อนทำงานหรือเลิกงาน ก็จะมาใช้บริการรถไฟฟ้า
รถไฟฟ้าเปิดให้บริการ ตั้งแต่ 06.00 น ถึง 24.00 น ของทุกวัน และมีการเปิดเส้นทางทั้งหมด 2 สาย สายสีเขียวอ่อน จะมีทั้งหมด 23 สถานี สายสีเขียวเข้ม จะมีทั้งหมด 13 สถานี แต่ละเส้นทางก็จะมีทิศทางแต่ละสถานี การใช้บริการรถไฟฟ้า รวมไปถึง ความสะดวกและสบายรวมไปถึงแอร์เย็นๆในขณะการเดินทางด้วยแล้ว รวมไปถึงยังไม่มีการจราจรที่ติดขัดให้รบกวนใจ ก็คุ้มค่าสำหรับการใช้บริการรถไฟฟ้า
สำหรับเด็ก ที่มีอายุน้อยกว่า 90 ซ.ม จะได้รับการยกเว้นค่าเสียประตูโดยไม่ต้องชำระค่าโดยสาร หรือใช้บริการได้ฟรี.

Leave a Reply