เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ขณะขับขี่ยานพาหนะ2

โดยการที่ประชาชนให้บริการเกี่ยวกับการขนส่งสาธารณะ โดยคำนึงเรื่องเวลาและความสะดวกสบายในขณะใช้บริการ รวมถึงความปลอดภัยในการใช้บริการ ในชีวิตประจำวันของทุกคนมีเวลา ขณะใช้บริการของแต่ละคนเท่าๆกันโดยปรกติอยู่ ขึ้นอยู่กับความง่าย สะดวก และตรงกับเวลาที่ตัวเองได้กำหนดให้ไปถึงที่หมายหรือที่ทำงานได้ตรงเวลา
ไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการ ด้าน รถไฟฟ้า,รถเมล์,รถทัวร์,รถแท้กซี่ ก็ล้วนแต่มีคิดค่าบริการที่แตกต่าง โดยการคิดค่าบริการก็จะแตกต่างกัน แต่ความสะดวกสบาย และ ความเร็วในการให้บริการโดยการส่งผู้ที่ใช้บริการให้ไปถึงที่หมาย ก็จะมีความแตกต่างกันอย่างมากเช่นกัน
ในการใช้บริการรถสาธารณะ ก็ควรจะมีความใจเย็น เพราะการใช้บริการสาธารณะจะมีคนจำนวนไม่น้อยในแต่ละเที่ยว ก็ล้วนแต่อยากได้ความสงบ และการพักผ่อนในขณะการใช้บริการรถสาธารณะ อาทิเช่น รถทัวร์,รถเมล์ประจำทาง เป็นต้น หรือลดเสียงในการสนทนากับเพื่อน ที่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่นก่อให้เกิดความรำคาญ
การใช้บริการรถประจำทาง จะเป็นการใช้บริการแบบ คนจำนวนมากและมีค่าบริการที่ถูก แตกต่างกับการคิดค่าบริการของแท็กซี่ ซึ่งแต่ละครั้งมีการใช้บริการ ตั่งแต่เราก้าวขึ้น บนรถแท็กซี่ก็เสียค่าบริการไปแล้ว 35 บาท
ด้วยความเป็นความเป็นส่วนตัว ในการนั่งแท็กซี่ สำหรับบางคนแล้วก็ถือว่าคุ้มสำหรับการเสียค่าบริการ
การใช้บริการรถสาธารณะ สำหรับบางคนแล้วล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิต เป็นประจำทุกวัน เสมือนรถประจำทางเป็นรถยนต์ส่วนตัวของพวกเขาไปซะแล้ว.

Leave a Reply