เจ้าหน้าที่ดับเพลิง

การให้บริการของพนักงานดับเพลิง คือการควบคุมความปลอดภัยด้านทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจากอัคคีภัย(ไฟไหม้) ที่เกิดจากเหตุที่ไม่คาดคิดหรือเหตุเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรแม้กระทั่งเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ที่ทำให้ป่าจำนวนไม่น้อยเกิดความเสียหายได้
การปฎิบัติการของพนักงานดับเพลิง จะมีการซ้อมอยู่สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันเหตุได้ถูกต้องและมีความปลอดภัยสำหรับพนักงานดับเพลิง และป้องกันการเสียหายให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ มีการตระเวนให้ความรู้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการหลากหลายองค์กร เพื่อให้ดับไฟที่ยังไม่ลุกขึ้นรุนแรงได้ทันท่วงที่
พนักงานดับเพลิงไม่ใช่ทำหน้าที่แค่ดับเพลิงแค่นั่น โดยจะมีงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเช่นเมื่อเกิดภัยแล้งก็จะมีหน้าที่คอยให้บริการนำน้ำขึ้นรถไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดือดร้อนและตามอำเภอหรือตำบลที่อยู่นอกเมือง
โดย สารหรือส่วนผสมแต่ละชนิดที่อยู่ภายในถังดับเพลิงที่มีอยู่แทบจะทุกตึกจะ มีส่วนผสมที่แตกต่างกันออกไป เช่น เนื้อโฟม,น้ำ,ผงเคมีแห้ง,คาร์บอนไดออกไซด์และ ฮาโลตรอน. การนำถังไปใช้ดับไฟแต่ละหน้าที่มากหรือน้อยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรได้รับการอบรมหรือความรู้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเรียบร้อยแล้ว
ถ้าเราสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้ถูกต้องยังป้องกันการเสียหายทรัพย์สินของบริษัท และชีวิตของคนภายในบริษัทได้อีกด้วย
การบริการของพนักงานหน่วยรบกับอัคคีภัย จะสามารถให้บริการประชาชนตลอดทั้ง 24ชม. โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องหรือคอยปฎิบัติหน้าที่โดยหมุนเวียนกันไป
การป้องกันภัยไม่ใช้แค่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเพียงอาชีพเดียว หากพวกเราช่วยกันป้องกันหรือดับไฟได้ทันท่วงที่ก็จะสามารถป้องกันการศูนย์เสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้.

Leave a Reply