ผู้พิทักษ์ธรรมชาติ

การรักษาธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสวยงามแล้วเป็นแบบธรรมชาติ ต้องอาศัยการดูแลของหน่วยพิทักษ์กรมป่าไม้ ที่คอย ดูแลรักษาต้นไม้และธรรมชาติรวมถึงสายน้ำลำธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันมีการทำลายธรรมชาติมากยิ่งขึ้น โดยการนำพื้นที่ของป่าไปทำธุรกิจที่เป็นประโยชน์อีกมากมาย การดูแลรักษาธรรมชาติคงจะพึงเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้อย่างเดียวอาจไม่พอ โดยประชาชนก็ยังมีส่วนช่วยรักษาธรรมชาติ เช่น เวลาไปเที่ยวหรือไปพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆก็สามารถช่วย ทิ้งขยะให้ถูกที่ก็มีส่วนช่วยในการรักษาธรรมชาติไม่มากก็น้อย
เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้คอยให้บริการทั้งข้อมูลเกี่ยวกับป่าไม้ ในด้านต่างๆเช่นสัตว์ที่กำลังใกล้จะสูญพันธ์ หรือการเดินสำรวจป่า หรือการตั้งแคมป์กลางป่า และยังบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับ ผู้ที่ต้องการลงเล่นน้ำตกและจะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดและเพื่อป้องกันการเสียชีวิตควรฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้นั่นๆ
เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ยังมีหน้าที่คอยป้องกันการลักลอบตัดไม้ที่ผิดกฎหมาย เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงสวยอยู่เสมอ และยังป้องกันการล่าสัตว์สงวนแบบผิดกฎหมายอีกด้วย สำหรับบางพื้นที่แล้วยังมีการดูแลสัตว์ภายในป่าให้คงอยู่ตามแบบธรรมชาติ เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของป่า
ยังมีสายน้ำลำธาร ที่สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงคำสอนของ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” รัชกาลที่๙. ที่ทรงดำริคิดค้น “โครงการฝายชะลอน้ำ”เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ชุมชื้นของป่าไม้ และทำให้สัตว์ป่าที่อยู่ได้โดยแบบธรรมชาติมีน้ำดื่มน้ำกินในการล่อเลี้ยงชีวิต
และยังมีกิจกรรมดีๆอีกมากมายจากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้อาทิเช่น ปลูกต้นไม้ตามพื้นที่ป่า ปลูกต้นไม้ตามป่าชายเลน สร้างฝายชะลอน้ำ เป็นต้น.

Leave a Reply