Recent Posts

 • เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ขณะขับขี่ยานพาหนะ3

  การให้บริการรถไฟฟ้า ภายในประเทศไทยตอนนี้มีให้ บริการอยู่ จังหวัดเดียว ที่กรุงเทพมหานครฯ โดยเปิดให้บริการ วันที่ 5 ธันวาคม 2542 .โดยเส้นทาง รวมทั้งสิ้นอย่างน้อย 36 สถานี นอกเหนือจากการให้บริการด้านการขนส่ง ทางรถยนต์แล้ว ยังมีการให้บริการทางด้านรถไฟฟ้า รวมถึงราคาแต่ละป้ายหรือสถานีก็มีความแตกต่างกันออกไป เป็นการให้บริการความสะดวก อาทิเช่นหนีปัญหา รถติด และยังมีการเดินทางที่รวดเร็วกว่ารถให้บริการทั่วไป แถมยังมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการดูแลความสงบเรียบร้อย และด้วยแผนการติดตั้งวงจร กล้องวงจรปิด ที่ทันสมัย รวมทั้งยังมีเครื่องตรวจจับ อาวุธ ต่างๆก่อนเข้าภายในสถานีหรือตัวรถไฟฟ้านั่นเอง ด้านการให้บริการรถไฟฟ้า...

 • เจ้าหน้าที่รับส่งพัสดุ

  การให้บริการด้านการขนส่งสินค้า ไปรษณีย์ โดยมีการจัดส่งสินค้าให้ถึงบ้านของผู้รับอย่างรวดเร็วและสินค้าไม่เกิดการชำรุด ในการส่งสินค้าภายในประเทศจะมี ค่าจัดส่งที่แตกต่างกันออกไป ช้าหรือเร็ว โดยผู้ที่เข้ามาใช้บริการจะเป็นคน เลือกว่าจะส่งแบบช้าหรือเร็ว และการคิดค่าบริการจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักสินค้านั่นๆ และผู้ที่เข้ามาติดต่อใช้บริการควรนำ (บัตรประชาชน) หรือ หมายเลขบัตรประชาชน ในการส่งสินค้า เพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันบุคคลสำหรับการส่งของแต่ละครั้ง สินค้าบางชนิดจะส่งตรงถึงมือผู้รับ และทางพนักงานจะให้ผู้รับเซ็นต์รับของเพื่อเป็นหลักฐานในการส่ง เอกสารที่สำคัญ หรือ สิ่งของที่มีค่า จะเป็นการยืนยันว่าผู้รับได้รับของเรียบร้อยแล้ว ด้านการให้บริการ ไปรษณีย์ จะมี รถหรือสำนักงานที่ไว้คอยรับ สินค้าต่างๆ ในตัวเมืองหรือตามสถานที่ต่างๆ เพราะในอดีตจนถึงปัจจุบันโดยจะส่งเอกสารหรือจดหมายหยอดลงตู้ไปรณีย์ ทั้งนี้ได้มีการปรับการให้บริการให้ทันสมัยและรวดเร็ว แล้วยังมีคุณภาพอีกด้วย...

 • เจ้าหน้าที่ดับเพลิง

  การให้บริการของพนักงานดับเพลิง คือการควบคุมความปลอดภัยด้านทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจากอัคคีภัย(ไฟไหม้) ที่เกิดจากเหตุที่ไม่คาดคิดหรือเหตุเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรแม้กระทั่งเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ที่ทำให้ป่าจำนวนไม่น้อยเกิดความเสียหายได้ การปฎิบัติการของพนักงานดับเพลิง จะมีการซ้อมอยู่สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันเหตุได้ถูกต้องและมีความปลอดภัยสำหรับพนักงานดับเพลิง และป้องกันการเสียหายให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ มีการตระเวนให้ความรู้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการหลากหลายองค์กร เพื่อให้ดับไฟที่ยังไม่ลุกขึ้นรุนแรงได้ทันท่วงที่ พนักงานดับเพลิงไม่ใช่ทำหน้าที่แค่ดับเพลิงแค่นั่น โดยจะมีงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเช่นเมื่อเกิดภัยแล้งก็จะมีหน้าที่คอยให้บริการนำน้ำขึ้นรถไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดือดร้อนและตามอำเภอหรือตำบลที่อยู่นอกเมือง โดย สารหรือส่วนผสมแต่ละชนิดที่อยู่ภายในถังดับเพลิงที่มีอยู่แทบจะทุกตึกจะ มีส่วนผสมที่แตกต่างกันออกไป เช่น เนื้อโฟม,น้ำ,ผงเคมีแห้ง,คาร์บอนไดออกไซด์และ ฮาโลตรอน. การนำถังไปใช้ดับไฟแต่ละหน้าที่มากหรือน้อยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรได้รับการอบรมหรือความรู้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเรียบร้อยแล้ว ถ้าเราสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้ถูกต้องยังป้องกันการเสียหายทรัพย์สินของบริษัท และชีวิตของคนภายในบริษัทได้อีกด้วย การบริการของพนักงานหน่วยรบกับอัคคีภัย จะสามารถให้บริการประชาชนตลอดทั้ง 24ชม. โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องหรือคอยปฎิบัติหน้าที่โดยหมุนเวียนกันไป การป้องกันภัยไม่ใช้แค่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเพียงอาชีพเดียว หากพวกเราช่วยกันป้องกันหรือดับไฟได้ทันท่วงที่ก็จะสามารถป้องกันการศูนย์เสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้.

 • เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ขณะขับขี่ยานพาหนะ

  การให้บริการรถแท็กซี่ เป็นการให้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการนั่งรถส่วนตัวและถึงที่หมายรวดเร็วกว่ารถประจำทางทั่วไป แต่การคิดค่าบริการจะมีการเก็บค่าใช้บริการมากกว่า รถประจำทางทั่วไป และมีการเรียกรถจากศูนย์ที่คอยให้บริการในการติดต่อ ให้มารับตามสถานที่ ที่ผู้ใช้บริการนัดหมาย และควรใช้บริการสำหรับศูนย์บริการที่มีความปลอดภัย เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอันตรายได้ การขึ้นแท้กซี่ (TAXI) โดยอันดับแรกต้อง มองเห็นใบประกอบอาชีพ และ จดจำทะเบียนต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันอีกขั้นหนึ่ง ปัจจุบันมี บริการรถแท้กซี่ให้เช่าและ มีรถเป็นของต้นเอง ซึ่งรถของผู้ประกอบการจะมี หลักฐานสำคัญสำหรับ ศูนย์บริการต่างๆ เพื่อเป็นการติดต่อกับเจ้าของรถคันนั่นๆโดยตรง การให้บริการแท้กซี่บางรายอาจต้องคิดคำนึงเส้นทาง เพราะเนื่องจากบางรายอาจจะลักไก่ พาขับอ้อมเส้นทางทำให้ศูนย์เสีย เงินมากกว่าเดิมที่เราเคยนั่งแบบปรกติ สำหรับการให้บริการแท้กซี่แล้ว บางผู้ประกอบการขับ เฉพาะในจังหวัดหรือในเขตที่ตัวเองตั้งไว้ แต่บางราย...

 • เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำ

  เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำ โดยเป็นหน้าที่การให้บริการ ด้านความปลอดภัยแก่ชีวิต สำหรับผู้ที่นั่งมาบนเรือโดยสาร และคอยดูแลความปลอดภัยด้านภัยธรรมชาติ คอยเตือนหรือป้องกัน เมื่อมีเหตุที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อเป็นการรักษาชีวิต ให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติได้ และยังคอยให้คำปรึกษาสำหรับนักท่องเที่ยว สำหรับจุดที่เป็นอันตรายและห้ามไม่ให้ นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในจุดที่อันตราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำปัจจุบันจะเป็นการอาสาสมัคร ด้วยมีจิตใจด้านการอาสาและชอบการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และการที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยกู้ภัยทางน้ำ จะต้องมีการฝึกฝนอย่างชำนาญ และมีร่างกายที่สมบูรณ์ ทนสภาวะแรงกดดันของน้ำได้เป็นอย่างดี เพราะอาชีพเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำมีความเสี่ยงมากเช่นกัน ในการดำดิ่งลงไปในน้ำที่เย็นและบางครั้งอาจมีแสงไฟเพียงเล็กน้อยในการปฎิบัติหน้าที่แต่ละครั้ง การปฎิบัติหน้าที่ คอยบริการช่วยเหลือด้านความปลอดภัย อย่างเช่น การค้นหาผู้รอดชีวิตเมื่อเกิดเรือสำราญชนหรือจม ลงใต้ทะเล หรือแม้กระทั่ง ต้องค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุเครื่องบินตกลงในทะเล ในหลายๆครั้งที่เป็นข่าว และการค้นหาอย่างเป็นมืออาชีพ และมีความอดทนสูงในการทนสภาวะ แดดร้อนจัด...

 • เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ขณะขับขี่ยานพาหนะ4

  การบริการการขนส่ง ภายในประเทศที่คอยบริการอำนวยความสะดวก แก่ประชาชน ที่มีชื่อว่ารถประจำทาง(Bus)หรือเรียกกันภาษาบ้านๆว่ารถเมล์ โดยรถโดยสารหรือรถประจำทาง จะเป็นการให้บริการการขนส่งผู้โดยสาร ระหว่าง อำเภอ,ต่างจังหวัด เป็นต้น รถเมล์จะมีการขนส่งภายในอำเภอ หรือ ภายในตัวเมืองของจังหวัดนั่นๆ โดยมีการคิดค่าบริการในราคาที่ประหยัด แต่อาจจะมีเวลาระยะในการเดินทางเนื่องจากการที่รถเมล์ จะมีเส้นทางกำหนดในการเดินรถ หรือที่เรียกกันว่า จอดตามป้ายนั่นเอง โดยการให้บริการคอยอำนวยความสะดวก และคิดค่าบริการในราคาที่ประหยัด เนื่องจากปัจจุบันมีปัณหาการใช้การจราจร อย่างหนาแน่น บางเวลาอาจเกิดอาการติดขัดทางท้องถนน โดยจะมีเวลานานมากกว่าปรกติในการกำหนดระยะเวลา ควรผื่อเวลาในการเดินทาง ในทางด้านทางขนส่งระหว่างจังหวัด จะมีที่ชื่อเรียกกันว่า (บขส.) บริษัท ขนส่ง โดยมีการแบ่งออกเส้นทางลงเหนือ...

 • เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ขณะขับขี่ยานพาหนะ5

  การใช้บริการรถตู้สาธารณะ โดยยุคสมัยปัจจุบัน มีการเปิดใช้บริการรถตู้สาธารณะเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือก ที่ให้ผู้ที่ใช้บริการได้มีทางเลือกนอกจาก รถทัวร์หรือรถประจำทางต่างๆ ได้มานั่งรถตู้ในการเดินทาง ข้ามจังหวัด หรือ เดินทางภายใน จังหวัด และด้วยรถตู้มีขนาดเล็กมากกว่ารถทัวร์และรถบัส สามารถวิ่งได้ไวกว่ารถประจำทางทั่วไป บางทีในการใช้บริการรถตู้สาธารณะ ในการใช้บริการอาจขับแคบ ไม่กว้างและสะดวกเท่า รถเมล์ หรือ รถประจำทางทั่วไป โดยปัจจุบันมีรถตู้คอยให้บริการในจังหวัดมาที่สุดคือ จังหวัด กรุงเทพมหานครฯ กรุงเทพฯเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประชากร หนาแน่มาก และการใช้บริการเกี่ยวกับรถสาธารณะ จึงเป็นเรื่องที่ปรกติที่ บางคนสะดวกชอบนั่งรถเมล์ รถประจำทาง แต่บางคน อาจจะสะดวกนั่งรถตู้ปรับอากาศ โดยการให้บริการรถตู้สาธารณะในการรับส่งผู้ใช้บริการ...