Recent Posts

 • เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำ

  เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำ โดยเป็นหน้าที่การให้บริการ ด้านความปลอดภัยแก่ชีวิต สำหรับผู้ที่นั่งมาบนเรือโดยสาร และคอยดูแลความปลอดภัยด้านภัยธรรมชาติ คอยเตือนหรือป้องกัน เมื่อมีเหตุที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อเป็นการรักษาชีวิต ให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติได้ และยังคอยให้คำปรึกษาสำหรับนักท่องเที่ยว สำหรับจุดที่เป็นอันตรายและห้ามไม่ให้ นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในจุดที่อันตราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำปัจจุบันจะเป็นการอาสาสมัคร ด้วยมีจิตใจด้านการอาสาและชอบการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และการที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยกู้ภัยทางน้ำ จะต้องมีการฝึกฝนอย่างชำนาญ และมีร่างกายที่สมบูรณ์ ทนสภาวะแรงกดดันของน้ำได้เป็นอย่างดี เพราะอาชีพเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำมีความเสี่ยงมากเช่นกัน ในการดำดิ่งลงไปในน้ำที่เย็นและบางครั้งอาจมีแสงไฟเพียงเล็กน้อยในการปฎิบัติหน้าที่แต่ละครั้ง การปฎิบัติหน้าที่ คอยบริการช่วยเหลือด้านความปลอดภัย อย่างเช่น การค้นหาผู้รอดชีวิตเมื่อเกิดเรือสำราญชนหรือจม ลงใต้ทะเล หรือแม้กระทั่ง ต้องค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุเครื่องบินตกลงในทะเล ในหลายๆครั้งที่เป็นข่าว และการค้นหาอย่างเป็นมืออาชีพ และมีความอดทนสูงในการทนสภาวะ แดดร้อนจัด...

 • เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ขณะขับขี่ยานพาหนะ4

  การบริการการขนส่ง ภายในประเทศที่คอยบริการอำนวยความสะดวก แก่ประชาชน ที่มีชื่อว่ารถประจำทาง(Bus)หรือเรียกกันภาษาบ้านๆว่ารถเมล์ โดยรถโดยสารหรือรถประจำทาง จะเป็นการให้บริการการขนส่งผู้โดยสาร ระหว่าง อำเภอ,ต่างจังหวัด เป็นต้น รถเมล์จะมีการขนส่งภายในอำเภอ หรือ ภายในตัวเมืองของจังหวัดนั่นๆ โดยมีการคิดค่าบริการในราคาที่ประหยัด แต่อาจจะมีเวลาระยะในการเดินทางเนื่องจากการที่รถเมล์ จะมีเส้นทางกำหนดในการเดินรถ หรือที่เรียกกันว่า จอดตามป้ายนั่นเอง โดยการให้บริการคอยอำนวยความสะดวก และคิดค่าบริการในราคาที่ประหยัด เนื่องจากปัจจุบันมีปัณหาการใช้การจราจร อย่างหนาแน่น บางเวลาอาจเกิดอาการติดขัดทางท้องถนน โดยจะมีเวลานานมากกว่าปรกติในการกำหนดระยะเวลา ควรผื่อเวลาในการเดินทาง ในทางด้านทางขนส่งระหว่างจังหวัด จะมีที่ชื่อเรียกกันว่า (บขส.) บริษัท ขนส่ง โดยมีการแบ่งออกเส้นทางลงเหนือ...

 • เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ขณะขับขี่ยานพาหนะ5

  การใช้บริการรถตู้สาธารณะ โดยยุคสมัยปัจจุบัน มีการเปิดใช้บริการรถตู้สาธารณะเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือก ที่ให้ผู้ที่ใช้บริการได้มีทางเลือกนอกจาก รถทัวร์หรือรถประจำทางต่างๆ ได้มานั่งรถตู้ในการเดินทาง ข้ามจังหวัด หรือ เดินทางภายใน จังหวัด และด้วยรถตู้มีขนาดเล็กมากกว่ารถทัวร์และรถบัส สามารถวิ่งได้ไวกว่ารถประจำทางทั่วไป บางทีในการใช้บริการรถตู้สาธารณะ ในการใช้บริการอาจขับแคบ ไม่กว้างและสะดวกเท่า รถเมล์ หรือ รถประจำทางทั่วไป โดยปัจจุบันมีรถตู้คอยให้บริการในจังหวัดมาที่สุดคือ จังหวัด กรุงเทพมหานครฯ กรุงเทพฯเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประชากร หนาแน่มาก และการใช้บริการเกี่ยวกับรถสาธารณะ จึงเป็นเรื่องที่ปรกติที่ บางคนสะดวกชอบนั่งรถเมล์ รถประจำทาง แต่บางคน อาจจะสะดวกนั่งรถตู้ปรับอากาศ โดยการให้บริการรถตู้สาธารณะในการรับส่งผู้ใช้บริการ...

 • เจ้าหน้าที่ปกป้องชายแดน

  หน่วยรบพิทักษ์ชายแดนไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ,ภาคใต้ หรือตามแนวเขตชายแดนของประเทศไทย โดยมีชื่อเรียกว่า เหล่าทหารพราน. เหล่าทหารพรานมีหน้าที่คอยดูแลให้บริการความสงบสุข ต่อต้านกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายทุกรูปแบบ มีความกล้าหาญมีความอดทนสูง ในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็น3จังหวัดชายแดนใต้ที่มีกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอยสร้างความไม่สงบให้แก่ประเทศ หรือแม้กระทั่งตามแนวชายแดนเหล่าทหารพรานจะคอยสกัดหรือป้องกันการลักลอบในการลำเลียงขนส่งยาเสพติด หรือแม้กระทั่งสกัดจับกลุ่มผู้ลักลอบเข้ามาโดยผิดกฎหมาย และนำผู้ลักลอบกลับไปยังบ้านเกิดของพวกเขา การปฏิบัติหน้าที่และคอยบริการความสงบสุขแก่เหล่าประชาชนตามแนวชายแดน เหล่าหทารพรานมีการปฏิบัติหน้าที่ถึงแค่ 45 บริบูรณ์เท่านั่น การฝึกของเหล่าทหารพรานจะเข้มข้นมากกว่าเหล่าทหารบก,ทหารอากาศ,ทหารเรือ โดยมีโอกาสที่เหล่าทหารพรานจะมีโอกาสปะทะกับกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดีไม่ว่าจะเป็นใน3จังหวัดชายแดนใต้ หรือกลุ่มผู้ที่ลักลอบขนส่งยาเสพติดที่เข้ามาภายในประเทศไทยได้มากกว่า และคอยรักษาดูแลบริการเกี่ยวกับ เส้นทางสำหรับชาวเขาในประเทศไทยที่คอยอาศัยเส้นทางในใช้ขนส่งซื้อขายลำเลียงอาหาร อาชีพของเหล่าทหารพรานที่คอยดูแลความสงบตามแนวชายแดนเปรียบเสมือน กำแพงที่แข็งแกร่งตามแนวชายแดน ที่คอยรักษาความถูกต้องจะปฏิบัติหน้าที่ต่อต้านสกัดจับไม่ว่าจะเป็นการลักลอบเข้ามาในประเทศที่ผิดกฎหมาย,กลุ่มผู้ก่อการร้ายหรือกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดี แม้กระทั่งผู้ที่ก่อการไม่สงบ โดยจะมีเหล่าทหารพรานนี้แหละคอยป้องกัน ดูแลความถูกต้องตามแนวชายแดนประเทศไทย. ขอขอบคุณ.แหล่งข้อมูลต่างๆเพื่อให้สร้างบทความนี้ขึ้นมาครับ

 • หน้าที่เจ้าหน้าทีควบคุมน้ำ

  การบริการแจกจ่ายน้ำกินน้ำใช้ ปัจจุบันจะมีการดูแลควบคลุม จากกรมชลประทาน โดยควบคลุมทั้งด่านบำบัดน้ำเสีย หรือการดูแลคุณภาพของน้ำให้เกิดประโยชน์ในการอุปโภคและบริโภค น้ำคือหัวใจหลักของการดำรงชีวิต ซึ่งร่างกายของพวกเรานั่นต้องมีน้ำล่อเลี้ยงภายในร่างกาย เพราะร่างกายของคนเราถ้า ขาดน้ำ 2 -3 วันก็อาจทำให้เสียชีวิตได้ การบริการจากกรมชลประทาน จากผู้ที่ประสพภัยในเรื่องขาดแคลนน้ำ จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการแจกจ่ายน้ำเพื่อใช้ในยามเวลาที่เดือนร้อน เหตุที่เกิดมาจากภัยแล้ง และคอยควบคลุม ระดับน้ำในเขื่อนต่างๆให้เพียงพอกับการใช้น้ำในการอุปโภค หรือ บริโภค ให้เพียงพอแก่จำนวนประชาชนในประเทศไทยหรือเขตที่แต่ละหน่วยงานกำกับและดูแล รวมถึงบริการ การใช้น้ำในด้านการผลิตเกษตรกร และแก้ปัญหาจากภัยน้ำท่วม เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติให้เกิดผลที่สูงที่สุด การดูแลระดับน้ำในเขื่อนต่างๆเพื่อให้เพียงพอในการใช้อุปโภคและบริโภคสำหรับแก่ประชาชน ก็เป็นอีกบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นในการระบายน้ำจากเขื่อนออกมาให้ประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนจากปัญหาภัยแล้ง หรือแม้กระทั่งการกักเก็บน้ำที่เกินประมาณ เมื่อตอนที่น้ำมากหรือในฤดูฝนทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหรือน้ำล้นจากเขื่อน...

 • เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ขณะขับขี่ยานพาหนะ2

  โดยการที่ประชาชนให้บริการเกี่ยวกับการขนส่งสาธารณะ โดยคำนึงเรื่องเวลาและความสะดวกสบายในขณะใช้บริการ รวมถึงความปลอดภัยในการใช้บริการ ในชีวิตประจำวันของทุกคนมีเวลา ขณะใช้บริการของแต่ละคนเท่าๆกันโดยปรกติอยู่ ขึ้นอยู่กับความง่าย สะดวก และตรงกับเวลาที่ตัวเองได้กำหนดให้ไปถึงที่หมายหรือที่ทำงานได้ตรงเวลา ไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการ ด้าน รถไฟฟ้า,รถเมล์,รถทัวร์,รถแท้กซี่ ก็ล้วนแต่มีคิดค่าบริการที่แตกต่าง โดยการคิดค่าบริการก็จะแตกต่างกัน แต่ความสะดวกสบาย และ ความเร็วในการให้บริการโดยการส่งผู้ที่ใช้บริการให้ไปถึงที่หมาย ก็จะมีความแตกต่างกันอย่างมากเช่นกัน ในการใช้บริการรถสาธารณะ ก็ควรจะมีความใจเย็น เพราะการใช้บริการสาธารณะจะมีคนจำนวนไม่น้อยในแต่ละเที่ยว ก็ล้วนแต่อยากได้ความสงบ และการพักผ่อนในขณะการใช้บริการรถสาธารณะ อาทิเช่น รถทัวร์,รถเมล์ประจำทาง เป็นต้น หรือลดเสียงในการสนทนากับเพื่อน ที่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่นก่อให้เกิดความรำคาญ การใช้บริการรถประจำทาง จะเป็นการใช้บริการแบบ คนจำนวนมากและมีค่าบริการที่ถูก...

 • เจ้าหน้าที่ตำรวจ

  เจ้าหน้าที่ป้องกันภัย ที่มีชื่อเรียกว่าตำรวจ(Royal Thai Police) มีหน้าที่คอยปฏิบัติบริการความสงบสุขแก่ประชาชน และคอยจับกุม ปรามปรามผู้ที่ทำผิดกฎหมายมาดำเนินคดี และปกป้องความสงบสุขให้แก่ประชาชน การบริการด้านจราจร จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแล สัญญาณไฟจราจร รวมไปถึงการโบกให้บริการแก่ประชาชนเพื่อเป็นการลดการติดขัดทางถนนอีกด้วย และยังให้บริการคอยรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อไว้เป็นการดำเนินคดีในขั้นตอนต่อไป รวมไปถึงเรื่องการติดต่อของหายเช่น รถมอเตอร์ไซ เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และมีหน้าที่คอยระงับเหตุทะเลาะวิวาท การบริการให้ความสงบสุขแก่ประชาชน จะเป็นการตรวจตราบ้านเมือง และชุมชนต่างๆ ให้เกิดความสงบและเรียบร้อย โดยจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สายตรวจ คอยเป็นหูเป็นตาสอดส่องผู้ที่กระทำผิดกฎหมายเรื่องต่างๆด้วย ยังมีการติดต่อสื่อสาร หรือเบอร์โทรติดต่อภายในสำนักงานตำรวจ ที่มีไว้คอยบริการประชาชน แจ้งความเรื่องต่างๆหรือเรื่องร้องทุกข์ ให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นมาได้...